Facebook

O nas

GeaGo je blagovna znamka kartografskih izdelkov, razvita pri Geodetski družbi d.o.o.

Podjetje je bilo ustanovljeno novembra 2007. Zaposluje strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami na širokem spektru geodezije. Vsi zaposleni so si svoje izkušnje pridobivali na večjih projektih v Sloveniji, Hrvaški, Makedoniji, Črni gori, Avstriji in Franciji.

Družba je usmerjena v zajem prostorskih podatkov z različnimi metodami in tehnikami, v kvalitetno analizo zajetih podatkov in v njihovo nadgradnjo ter ureditvijo v podatkovne zbirke (baze) in kartografske produkte. Osnovni spekter dejavnosti je področje zemljiškega katastra, katastra stavb, komasacije zemljišč, katastra gospodarske javne infrastrukture, topografske geodezije, inženirske geodezije, izdelave ortofoto načrtov, geografskih informacijskih sistemov, kartografije in izdelave računalniških aplikacij s področja geodezije.

Ena od poglavitnih prednosti družbe je zagotavljanje kvalitete produktov in uspešno prilagajanje različnim potrebam naročnikov, kar ji omogočajo bogate strokovne in delovne izkušnje njenih strokovnjakov.